Podsumowanie Polsko Włoskiego Forum Gospodarczego

W dniach 26-29 kwietnia trwało Polsko Włoskie Forum Gospodarcze, którego głównym organizatorem była Polsko Włoska Izba Gospodarcza, a partnerem wydarzenia było Województwo Lubelskie.

 

Aż 11 lubelskich firm z wielu branż, tj. agro-spożywczej, meblarskiej, budowlanej, usług IT, bio-technologii, mogło zaprezentować swoje produkty i usługi przed kilkudziesięcioosobową grupą włoskich firm i przedsiębiorców.

Swoich patronatów udzieliły: Ambasada RP w Rzymie ,którą podczas wydarzenia reprezentowała Pani
Justyna Stańczewska – Radca Wydziału Polityki i Ekonomii; Gmina Palombara Sabina – reprezentowana
przez Guido Trugli – vice Burmistrza i Ilenię Franconi – Asesora ds. Prac Publicznych oraz prywatna firma
GBSAPRI SpA reprezentowana przez Dyrektora Zarządzajacego Carlo Maria Bassi.
Udział w konferencji wzięła ròwnież Aleksandra Leoncewicz z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w
Mediolanie , która wspiera zarówno zagraniczną ekspansję polskich firm, jak i napływ bezpośrednich
inwestycji zagranicznych do Polski.

Celem Forum było przedstawienie potencjału Województwa Lubelskiego, jego zasobów, roli w gospodarce krajowej i możliwości inwestycyjnych. Prezentacji regionu, w jego wielu aspektach, dokonał v-ce Marszałek Zbigniew Wojciechowski, który podkreślił jak ważne są już istniejące relacje biznesowe pomiędzy włoskimi i lubelskimi firmami oraz jak wiele możliwości ma do zaoferowania, Województwo Lubelskie, nowym inwestorom i przedsiębiorcom.

 

Podczas Forum doszło również do spotkania Rzymskiej Administracji Publicznej w osobach: v-ce Wojewody Województwa Rzymskiego Pierluigi Sanna i radnego mec. Alessandro Palombi. Obie strony zadeklarowały
chęć zacieśnienia wspòłpracy i podpisania umowy partnerskiej pomiędzy Województwem Rzymskim i Lubelskim.

Organizatorzy są przekonani, że takie spotkanie szybko przełoży się na konkretne efekty po obu stronach, a także że takie spotkania pomiędzy polskimi i włoskimi przedsiębiorcami będą odbywać się częściej.

Poniżej przedstawiamy Państwu spot z powyższego wydarzenia.

Linki

Data opublikowania: 14:30, 17 maja 2022

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności