Nasze usługi

Zobacz, w jakich obszarach możesz uzyskać profesjonalną pomoc

Polsko – Włoska Izba Gospodarcza w wyniku realizacji projektu pt. „Dostosowanie oferty Polsko – Włoskiej Izby Gospodarczej do potrzeb lubelskich przedsiębiorców” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 oferuje prorozwojowej usługi doradcze o charakterze specjalistycznym w obszarach:

 • nowych rynków regionalnych, krajowych i międzynarodowych, w tym opracowania strategii rozwoju firmy, polityki inwestycyjnej
 • pozyskania partnerów technologicznych i biznesowych
 • wprowadzania systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT
 • wdrażania nowych rozwiązań organizacyjnych, w tym audyt/optymalizacja kosztów i procesów
 • uczestnictwa w krajowych i międzynarodowych programach badawczych
 • monitorowania wdrażania technologii lub realizacji umowy oraz innych aspektów pomocy powdrożeniowej

Niniejsze prorozwojowe usługę doradcze o charakterze specjalistycznym są również skierowane dla przedsiębiorstw typu start-up.

Polsko – Włoska Izba Gospodarcza w wyniku realizacji projektu pt. „ Wzrost efektywności współpracy Polsko-Włoskiej Izby Gospodarczej z podmiotami sektora MŚP w zakresie prorozwojowych usług o charakterze specjalistycznym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 oferuje usługi doradcze w obszarach:

 • doradztwa z zakresu komercjalizacji wyników badań
 • audytu technologicznego
 • pomocy w zdobywaniu finansowania dla innowacyjnych przedsięwzięć (venture capital, kredyty),
 • wdrażania nowych usług i produktów
 • pośredniczenia w kontaktach między przedsiębiorstwami a naukowcami (transfer wiedzy)
 • wdrażaniu eko – innowacji
 • ochrony własności intelektualnej

Niniejsze usługi doradcze są również skierowane dla przedsiębiorstw typu start-up.