Współpraca Województwa Lubelskiego i Regionu Lacjum

Podpisanie memorandum o współpracy pomiędzy Województwem Lubelskim,

a Regionem Lacjum.

W dniu 3 kwietnia 2024r. w Lublinie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Regionu Lacjum (Włochy),  w którym uczestniczył marszałek Jarosław Stawiarski i wicemarszałek Zbigniew Wojciechowski. Stronę włoską reprezentował Flavio Cera, Przewodniczący I Komisji Regionu Lacjum. Celem spotkania było uroczyste podpisanie memorandum o współpracy pomiędzy Województwem Lubelskim a Regionem Lacjum.

Główne obszary współpracy zawarte w memorandum to:

  1. Promocja współpracy gospodarczej oraz relacji handlowych i przedsiębiorczości;
  2. Wspólne działania w sferze edukacyjnej, akademickiej, naukowej i zdrowotnej;
  3. Promocja i wzbogacanie dziedzictwa kulturowego;
  4. Promocja i rozwój sektora rolno-spożywczego, zrównoważonej turystyki oraz odnawialnych źródeł energii.

Historia współpracy

Pierwsze kontakty z przedstawicielami Regionu Lacjum nawiązano w 2022 r. podczas Polsko-Włoskiego Forum Gospodarczego w Rzymie. W lipcu tego samego roku przekazano na ręce nowo wybranego Prezydenta Regionu Lacjum Francesco Rocca propozycję współpracy partnerskiej z Województwem Lubelskim. Od tamtego czasu toczyły się negocjacje partnerstwa.

Podczas spotkania online przedstawicieli Regionu Lacjum z wicemarszałkiem Zbigniewem Wojciechowskim w dniu 2 października 2023 r. ustalono, że w kolejnych miesiącach odbędą się spotkania robocze zespołów merytorycznych, podczas których zostaną sprecyzowane płaszczyzny przyszłej współpracy oraz zostanie opracowana ostateczna treść umowy partnerskiej.

W dniach 10-12 października 2023 r. w naszym województwie przebywały trzy delegacje włoskie: przedstawiciele z Lacjum, Sycylii oraz Apulii. Zaproszeni goście odwiedzili województwo z okazji wydarzenia „Doing business together – Cooperation of Polish and Italian enterpreneurs”. W ostatnim dniu marszałek Jarosław Stawiarski, wicemarszałek Zbigniew Wojciechowski oraz przedstawiciel strony włoskiej Flavio Cera parafowali protokoły ustaleń w sprawie współpracy partnerskiej z Województwem Lubelskim.

W styczniu br. miało miejsce spotkanie robocze zespołów merytorycznych z Województwa Lubelskiego oraz Regionu Lacjum, które miało na celu przedstawienie potencjałów współpracy między oboma regionami oraz rozpoczęcie procesu negocjacji umowy partnerskiej. Podczas tego spotkania omówiono kluczowe kwestie dotyczące współpracy, wymieniono pomysły i oczekiwania obu stron oraz wyznaczono główne obszary, na których koncentrować będą się dalsze dyskusje.

W okresie styczeń–marzec 2024 r. obie strony otrzymały formalne zgody od właściwych organów stanowiących na podjęcie nowej inicjatywy zagranicznej (zgoda Sejmiku WL z dnia 20 marca 2024). Ponadto wspólnie opracowano treść memorandum o współpracy. Dokument ten został przygotowany w trzech językach: polskim, włoskim oraz angielskim, co umożliwi skuteczną komunikację i zrozumienie dla wszystkich zainteresowanych stron.

Planowane jest nawiązanie współpracy portów lotniczych Lublin oraz Ciampino.

 

Data opublikowania: 13:07, 4 czerwca 2024

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności