Regulamin i Polityka Prywatności

Postanowienia ogólne

Polsko-Włoska Izba Gospodarcza z siedzibą przy ul. Diamentowej 5, 20-447 Lublin, NIP: 526-23-90-329, KRS 0000137034 jest dostawcą usług elektronicznych dostępnych pod adresem www.pwig.eu. Strona www.pwig.eu oferuje usługi w zakresie udzielania i wymiany informacji.

Korzystanie ze strony www.pwig.eu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

Polsko-Włoska Izba Gospodarcza zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.

Na stronie www.pwig.eu możliwe jest publikowanie ogłoszeń. Prośba o dodanie ogłoszenia może być zgłoszona przez zwykłych użytkowników, Członków Polsko-Włoskiej Izby Gospodarczej oraz administratora strony. Polsko-Włoska Izba Gospodarcza zastrzega sobie prawo do wstępnego weryfikowania i odrzucenia próśb o dodanie ogłoszeń bez podania przyczyny.

Ogłoszenia  publikowane na stronie www.pwig.eu mają charakter wyłącznie informacyjny. Dalsze ustalenie w sprawie oferowanych czy poszukiwanych usług lub produktów odbywają się nie za pośrednictwem strony. Pośrednikiem pomiędzy potencjalnym zainteresowanym ogłoszeniem a dodającym ogłoszenie jest Polsko-Włoska Izba Gospodarcza. W celu wyrażenia zainteresowania danym ogłoszeniem zainteresowany powinien skontaktować się z Polsko-Włoską Izbą Gospodarczą drogą telefoniczną lub mailową (według danych podanych na stronie www.pwig.eu).

Polsko-Włoska Izba Gospodarcza nie odpowiada za prawdziwość podanych w ogłoszeniu informacji.

Użytkownik zgłaszający prośbę o dodanie ogłoszenia odpowiada za prawdziwość podawanych przez siebie informacji.

Polsko-Włoska Izba Gospodarcza zastrzega sobie prawo do tłumaczenia ogłoszenia użytkownika z wersji polskiej lub włoskiej w celu dodania go na drugą wersję językową strony.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania go na stronie www.pwig.eu.

 

Polityka Prywatności i Polityka Plików Cookies

Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Plików Cookies jest integralną częścią regulaminu.

Administratorem danych użytkowników jest Polsko-Włoska Izba Gospodarcza.

Ochrona danych na stronie www.pwig.eu odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Na stronie www.pwig.eu stosowane są pliki „cookies” ­– małych rozmiarów pliki wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki, które gromadzone są w celach statystycznych, reklamowych oraz w celu utrzymania prawidłowego funkcjonowania strony.

Polsko-Włoska Izba Gospodarcza nie identyfikuje indywidualnie użytkowników na podstawie informacji gromadzonych za pośrednictwem plików „cookies”.

Korzystając ze strony www.pwig.eu, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie plików „cookies”. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików „cookies” na stronie www.pwig.eu, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej lub zaprzestać korzystania z tej strony.

Wgląd do danych pozyskiwanych poprzez gromadzenie plików „cookies” oraz podawanych przez użytkowników na stronie www.pwig.eu i późniejszej edycji tychże danych ma Polsko-Włoska Izba Gospodarcza. Dane podawane przez użytkowników strony nie są udostępniane ani sprzedawane podmiotom nienależącym do Polsko-Włoskiej Izby Gospodarczej bez zgody użytkowników. Dane użytkownika zostaną jednak udostępnione organom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, o ile organy te zwrócą się z takim żądaniem, bez zgody użytkowników.

Użytkownik ma prawo do dostępu do podanych przez siebie danych, a także do ich edycji, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (w tym celu należy skontaktować się z Polsko-Włoską Izbą Gospodarczą za pośrednictwem adresu mailowego podanego na stronie www.pwig.eu w zakładce „Kontakt”). Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Usunięcie danych osobowych użytkownika strony www.pwig.eu nastąpić może na skutek cofnięcia zgody użytkownika bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

Zarejestrowanie użytkownika na stronie www.pwig.eu oznacza zgodę na przetwarzanie danych użytkownika przez Polsko-Włoską Izbę Gospodarczą.

Polsko-Włoska Izba Gospodarcza zastrzega sobie prawo do weryfikowania danych wprowadzanych na stronie przez użytkowników podczas rejestracji, edycji danych oraz dodawania ogłoszeń.

Polsko-Włoska Izba Gospodarcza zastrzega sobie prawo do kontaktu z użytkownikami strony drogą mailową lub telefoniczną w celu realizacji pośrednictwa w dodanym przez użytkownika ogłoszeniu lub weryfikacji informacji wprowadzonych przez użytkownika na stronie www.pwig.eu.

Polsko-Włoska Izba Gospodarcza zastrzega sobie prawo do przechowywania danych użytkownika w przypadku naruszenia przez użytkownika postanowień regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.