Władze Izby

Zarząd Polsko-Włoskiej Izby Gospodarczej:

Izabela Byzdra – Prezes Izby

Wiktoria Byzdra-Kosikowska – Wiceprezes Izby

Agnieszka Mąka – Wiceprezes Izby

 

Rada Polsko-Włoskiej Izby Gospodarczej:

Byzdra Izabela– Prezes Izby

Byzdra-Kosikowska Wiktoria – Wiceprezes Izby

Agnieszka Mąka – Wiceprezes Izby

Bryłowski Paweł – Członek Rady Izby

Sawicki Andrzej – Członek Rady Izby

Sobiesiak Aneta – Członek Rady Izby

 

Komisja Rewizyjna Polsko-Włoskiej Izby Gospodarczej:

Dolat Łukasz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Roman Michał – Członek Komisji Rewizyjnej

Marciniuk Agnieszka – Członek Komisji Rewizyjnej