Władze Izby

Zarząd Polsko-Włoskiej Izby Gospodarczej:

Izabela Byzdra – Prezes Izby

Wiktoria Byzdra – Wiceprezes Izby

Enrico Cordiale – Wiceprezes Izby

 

Rada Polsko-Włoskiej Izby Gospodarczej:

Byzdra Izabela– Prezes Izby

Byzdra Wiktoria – Wiceprezes Izby

Cordiale Enrico – Wiceprezes Izby

Byzdra Tomasz Jakub – Członek Rady Izby

Bryłowski Paweł – Członek Rady Izby

Sawicki Andrzej – Członek Rady Izby

Cordiale Pasquale –Członek Rady Izby

Mąka Agnieszka – Członek Rady Izby

 

Komisja Rewizyjna Polsko-Włoskiej Izby Gospodarczej:

Dolat Łukasz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Roman Michał – Członek Komisji Rewizyjnej

Marciniuk Agnieszka – Członek Komisji Rewizyjnej