Powstanie Izby

Polsko-Włoska Izba Gospodarcza rozpoczęła swoją działalność w 1998 r. na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o działalności Izb Gospodarczych Dz.U. 1989 nr 35 poz. 195. W chwili utworzenia liczyła ponad 30 członków, poza tym była jedyną Izbą działającą w oparciu o Ustawę o izbach gospodarczych i zarejestrowaną w Krajowej Izbie Gospodarczej. Prowadząc swoją działalność na rynku międzynarodowym Izba była jednocześnie instytucjonalnie związana z Włosko-Polską Izbą Handlową w Mediolanie. Ważnym elementem działalności Polsko-Włoskiej Izby Gospodarczej były spotkania biznesowe i kojarzenie partnerów biznesowych, organizowanie seminariów i konferencji gospodarczych w Polsce i we Włoszech oraz wizyt gospodarczych z udziałem władz regionów i województw. Izba specjalizowała się również w doradztwie dla firm obydwu stron oraz konsultacjach biznesowych. Zajmowała się także promowaniem handlu i produktów handlowych korzystając przy tym z pomocy uznanych ekspertów zarówno w Polsce, jak i we Włoszech. W latach 1999-2005, wspólnie z Włosko-Polską Izbą Handlową w Mediolanie, organizowała coroczne seminaria gospodarcze, z udziałem przedstawicieli władz przedsiębiorstw z obu krajów. Istotnie miejsce w działalności Izby zajmowało organizowanie wizyt studyjnych mających na celu informowanie o osiągnięciach gospodarczych oraz naukowo-technicznych gospodarki polskiej i włoskiej. 23 maja 2018 roku w Lublinie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polsko-Włoskiej Izby Gospodarczej, podczas którego Władze Izby podjęły decyzję przeniesieniu siedziby Izby z Warszawy do Lublina.