Misja Izby

W 2019 roku został przedstawiony program Polsko-Włoskiej Izby Gospodarczej na lata 2019-2024. Misja Izby: Współpraca Członków i partnerów Izby na rzecz rozwoju, kreowania pozytywnego wizerunku i promocji polskiej i włoskiej gospodarki.

Główne cele działalności:

 1. Rozwój przedsiębiorstw
 • Wsparcie Członków Izby w ich dążeniach do wzrostu konkurencyjności na Rynku Europejskim
 • Promowanie usług i produktów Członków Izby na różnego typu eventach, targach, konferencjach itd.
 • Pomoc polskim przedsiębiorstwom w funkcjonowaniu na rynku Europy, głównie na rynku włoskim (eksport)
 • Podejmowanie współpracy ze wszystkimi instytucjami zarówno publicznymi, jak i prywatnymi w celu umożliwienia realizacji swoich inwestycji przez przedsiębiorstwa włoskie na terenie Polski
 • Organizowanie wizyt, delegacji i misji gospodarczych w Polsce i we Włoszech
 1. Fundusze europejskie dla przedsiębiorstw
 • Bieżące informowanie przedsiębiorców o możliwościach wynikających z funduszy unijnych
 • Świadczenie usług doradczych w obszarze skutecznego aplikowania i realizacji projektów ze środków unijnych
 • Współpraca z instytucjami publicznymi i prywatnymi przy pozyskiwaniu środków unijnych w celu promocji Członków Izby
 1. Kultura i turystyka
 • Organizowanie imprez kulturalnych, m.in. koncertów, wystaw, festiwali kulinarnych, łączących kulturę polską i włoską
 • Współpraca z organizacjami turystycznymi zarówno w Polsce, jak i we Włoszech, w celu rozwoju mobilności turystycznej
 • Propagowanie i promocja kultury polskiej i włoskiej w mediach
 1. Rozwój Izby Gospodarczej
 • Kontynuowanie rozwoju Izby Gospodarczej poprzez rozszerzanie o nowe obszary działalności
 • Wychodzenie na nowe rynki terytorialne tj. tworzenie oddziałów w Polsce i za granicą
 • Pozyskiwanie nowych Członków w Polsce i we Włoszech